Стипендии на АББ фондация за инженерно образование „Юрген Дорман“

На 14.03. стартира кампания за избор на нови стипендианти на АББ фондация за инженерно образование „Юрген Дорман“ за учебната 2023/2024г. 

АББ фондацията работи с ТУ-София и Филиала в Пловдив от 2014 г. и към момента е спонсорирала 27 студента от университета. 

Целевата група са студенти 1-ви и 2-ри курс (през учебната 2023/2024). 

Срокът за кандидатстване е до 30.04.2024 г. 

Размер на стипендията: 

- 7700 лв. годишно и еднократно плащане през първата година за закупуване на компютър 

Продължителност на финансовата подкрепа: 

- максимален срок от 5 учебни години* 

* Стипендията се потвърждава всяка следваща година на база академичен успех, доход и представяне. 

Допълнителни активности: 

- ментор от АББ по време на целия период на стипендията; 

- онлайн курс по английски език; 

- възможност за участие в Международна среща на стипендиантите на АББ в Швейцария, която се провежда на всеки две години; 

- възможност за летен стаж в АББ; 


Линк с повече информация и възможност за кандидатстване: 


https://new.abb.com/bg/initiatives/jurgen-dormann-foundation/apply-now 


За контакт: 

Весела Кузова 

Координатор на фондация за инженерно образование „Юрген Дорман“ 

АББ България ЕООД 

Индустриален път 1, № 18 

4142 Стряма 

Тел.: 032 348 758 

https://new.abb.com/bg 

 ABB  

 ABB-1  

 ABB-2  

 ABB-3  

 ABB-4  


 


 

 

Календар